Hitit Üniversitesi Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı Hakkında

5/I DERSLERİ NEDİR?


2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5. Maddesi'nin (ı) Bendi "Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, Yabancı Dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır." şeklindedir.


Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan tüm üniversitelere ait eğitim programlarında "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi", "Türk Dili","Yabancı Dil" ve "İş Sağlığı ve Güvenliği (İlgili Bölümlerde)" derslerinin en az iki yarı yıl okutulması zorunludur. Üniversitemizde bu derslere "5/ı Dersleri" de denir. 5/ı derslerinden başarılı olmayan öğrenci diğer tüm derslerden başarılı olsa dahi mezun olamaz.


Bölümümüz 5/ı derslerinin yanı sıra Temel Bilgi Teknolojileri, Milli İrade ve Demokrasi, Gönüllülük Çalışmaları gibi zengin içerikli genel seçmeli dersleri de, Üniversitemizin tüm öğrencilerine sunmaktadır.

HIZLI ERİŞİM