Gönüllülük Çalışmaları Dersleri Başlıyor

Üniversitemizde Gönüllülük Çalışmaları adı altında Ortak Dersler Bölüm Başkanlığımız tarafından koordine edilecek olan seçmeli ders önerisinde bulunulmuş, Senato tarafından kabul edilerek müfredatlara eklenmesi uygun bulunmuştur.

Gönüllülük Çalışmaları dersleri; öğrencilerin toplumla iletişime geçmelerini, toplumsal sorunlarla ilgilenmelerini ve toplumsal sorunlar için çözüm önerileri düşünmelerini sağlamak amacıyla önerilmiştir. Önlisans ve Lisans programlarını tümünde açılacak olan dersleri herhangi bir öğrenci herhangi bir Fakülte / Meslek Yüksekokulu'ndaki ilgili ders havuzundan dersi seçebilecektir. Gönüllülük Çalışmaları adı altında açılan en az bir dersi almak ve başarmak öğrenci mezuniyet şartlarındandır. 

Gönüllülük Çalışmaları Dersleri;  bir teori, iki uygulama olmak üzere haftada toplam üç saatten oluşur. 


HIZLI ERİŞİM