Ortak Dersler Mazeret Sınavları Hakkında


Sevgili Öğrencilerimiz,

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ortak Dersler (Türk Dili - I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I, İngilizce-I, Temel Bilgi Teknolojileri, Milli İrade ve Demokrasi) Mazeret Sınavları  1 Aralık 2022 Perşembe Günü Saat 10.00' da yapılacaktır.


Her öğrenci başvurusunu kayıtlı olduğu birime yapacaktır. Öğrencinin sınava katılıp katılmayacağı ilgili bölüm başkanlığınca karar verilecektir. Aşağıdaki nedenlerle ara sınavlara katılamayan öğrencilerimizin bölüm başkanlıklarına başvurmaları önemle rica olunur.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDEN ALINMIŞTIR

Sınavlara katılmama mazeretleri ()

MADDE 25 – (1) Öğrencinin sağlık sorunu yaşaması, birinci derece yakınlarının vefat etmesi veya sınava girmesine engel teşkil eden haklı ve geçerli başka bir mazereti olması nedeniyle ara sınavlara girememesi durumunda; öğrenci, sağlıkla ilgili mazeretini kamu ve özel sağlık kurum veya kuruluşundan alınan sağlık raporunu ve diğer mazeretlerini belgelendirmek kaydıyla en son ara sınav tarihini takip eden beş günün sonuna kadar ilgili akademik birime vereceği bir dilekçeyle mazeret sınavına girme talebinde bulunur.


(2) Sağlık raporları ve diğer mazeretler ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Birim Yönetim Kurulunca sağlık raporu ve mazereti kabul edilen öğrencilerin isimleri ve mazeret sınav tarihleri sınavdan önce ilan edilir.


(3) Öğrencinin mazeretli veya raporluyken girmiş olduğu sınavların iptal edilmesi esastır. Ancak öğrencinin geçerli bir gerekçe ileri sürmesi durumunda mazeretli veya raporluyken girmiş olduğu ara sınavların iptal edilip edilmeyeceğine ilgili Birim Yönetim Kurulu karar verir.HIZLI ERİŞİM