Hitit Üniversitesi Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı Tarafından Yürütülen Dersler

Türk Dili - I

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.


Türk Dili - II

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 sonrası Türkiye Cumhuriyeti.


İş Sağlığı ve Güvenliği 

Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar.Temel Bilgi Teknolojileri 

Dersin amacı bilgi teknolojisi kavramlarının temel anlatımını sunmak, bilgisayar sistemi donanım ve yazılım bileşenlerini tanıtmak, bilişim sistemlerinde kullanılan temel terimleri öğretmektir. Bilgisayarın hayatımızdaki yeri ve etkisi, uygulama alanları ve bu alanlara uyumlaştırması incelenmektedir. Ders ayrıca öğrencilerimizin programlarına uygun olarak farklı uygulama programlarını kullanarak pratik deneyler sunmaktadır. İşletim Sistemleri, Ofis yazılımları ile bilgi güvenliği konularını içermektedir. Buradaki hedef öğrencilerin bu programların amacı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmasıdır.Milli İrade ve Demokrasi

Bu ders demokrasi teorilerinin, darbeler tarihinin ve 15 Temmuz olaylarının bilimsel açıdan değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin darbeleri sebepleri ile iyi anlayıp tahlil etmeleri, demokrasi bilinci geliştirmeleri ve demokrasiye sahip çıkmaları için gerekli donanıma sahip olmaları istenmektedir.Gönüllülük Çalışmaları Dersleri

Öğrencilerin toplumla iletişime geçmelerini, toplumsal sorunlarla ilgilenmelerini ve toplumsal sorunlara çözüm önerileri düşünmelerini sağlamak amacıyla verilen derslerin genel adıdır. 


Gönüllülük Çalışmaları Dersleri Usul ve Esaslar için Tıklayınız


Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü