HİTÜ - Ortak Dersler Bölüm Başkanı

Adı Soyadı : METİN UÇAR
Ünvan : Doç. Dr.
Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
E-Posta : metinucarhitit.edu.tr
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/metinucar
Telefon : 0 (364) 225 77 00 (1492)

Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü